Print this page

Styret

cStyret Manglerud og Høyenhall skolekorps  

Styreverv   Navn   Telefon   Email  
Styreleder   Kristian Holth   913 77 295   leder@skolekorpset.no  
Nestleder   Bård Nykmark      
Kasserer   Kari Bevreng      
Materialforvalter   Jørgen Døvle      
Arrangementsansvarlig   Anne-Sissel Slaatsveen      
Uniformsansvarlig   Kari Bye-Anvik      
Sekretær   Brian Jørgensen      

 

Dirigenter  

Verv  Navn  Telefon  Email 
Dirigent hovedkorps og juniorkorps   Wenche Tjentland   971 64 740   dirigent@skolekorpset.no  
Dirigent aspirantkorps og knøttekorps   Ingebjørg Bruket      
Dirigent aspirantkorps og knøttekorps   Jonatan Ahlbom      

 

Korpsledere  

Verv  Navn  Telefon  Epost 
Korpsleder   Kjersti Lind      
Korpsleder   Kristian Holth      
Korpsleder   Kari Bevreng      
Korpsleder   Ellen Fossberg      
Korpsleder   Morten Torp