Manglerud og Høyenhall Skolekorps

Kontakt oss

Kontakt oss

Korpsets styre kan kontaktes via felles mailadresse mhsstyret@skolekorpset.no. Styreleder for korpset kan kontaktes på leder@skolekorpset.no.

Klikk på sidestolpe "Dirigenter" for informasjon om dirigenter.