Manglerud og Høyenhall Skolekorps

Øvelser

Fellesøvelser foregår på Høyenhall Skole
Enkelttimer er i hovedsak på Manglerud Skole

Fellesøvelser foregår på tirsdager fra kl. 17.00 - 20.00 på Høyenhall Skole.

Aspiranter (=nybegynnerne) øver kl 17.10-18.10 på musikkrommet.

Juniorer øver kl 17.00 - 18.00 i aulaen

Hovedkorpset øver kl 18.00 - 20.00 i aulaen


Enkelttimer er for de fleste instrumenter en halvtime på mandager eller onsdager en gang mellom 15.00 og 20.00 på Manglerud skole.

Slagverk har undervisning på Høyenhall Skole på mandager.

Korpset har også tilbud om knøttekorps på begge skoler for de som går i 2.klasse. Dette er på tirsdager, kl 15.15 - 15.55 på Manglerud skole og kl 16.15-16.55 på Høyenhall skole.

Knøttekorps er musikklek og enkel opplæring på korpsinstrumenter i gruppe. Knøttene kan melde seg ordentlig inn i korpset på våren mens de går på knøttekorps, og får da tjuvstartet på aspirantperioden med noen måneder.

 

Vanlig løp i korpset er: Aspirant 1.spilleår, Junior 2. og 3.spilleår, Hovedkorps fra 4.spilleår og til det året man fyller 19 år.

Dette er basert på oppstart som aspirant i 3./4.klasse. Noen av musikantene starter når de er litt eldre (noe som også er fullt mulig!), og da kan det bli gjort individuelle avtaler om raskere løp.