Manglerud og Høyenhall Skolekorps

Øvelser

Fellesøvelser foregår på Høyenhall Skole
Enkelttimer er i hovedsak på Manglerud Skole

Fellesøvelser foregår på tirsdager fra kl. 17.00 - 20.00 på Høyenhall Skole.

Aspiranter (=nybegynnerne) øver kl 17.10-18.10 på musikkrommet.

Juniorer øver kl 16.045 - 18.15 i aulaen

Hovedkorpset øver kl 18.015 - 20.15 i aulaen


Enkelttimer er for de fleste instrumenter en halvtime på mandager eller torsdager en gang mellom 15.00 og 20.00 på Manglerud skole eller Oslo Musikk og Kulturskoles lokaler i toppetasjen på Manglerud Bad.

Slagverk har undervisning på Høyenhall Skole på mandager.

Korpset har også tilbud om knøttekorps på begge skoler for de som går i 2.klasse. Dette er på tirsdager, kl 15.15 - 15.55 på Manglerud skole og kl 16.15-16.55 på Høyenhall skole.

Knøttekorps er musikklek og enkel opplæring på korpsinstrumenter i gruppe. Knøttene kan melde seg ordentlig inn i korpset på våren mens de går på knøttekorps, og får da tjuvstartet på aspirantperioden med noen måneder.

Vanlig løp i korpset er: Aspirant 1.spilleår, Junior 2. og 3.spilleår, Hovedkorps fra 4.spilleår og til det året man fyller 19 år.

Dette er basert på oppstart som aspirant i 3./4.klasse. Noen av musikantene starter når de er litt eldre (noe som også er fullt mulig!), og da kan det bli gjort individuelle avtaler om raskere løp.