Manglerud og Høyenhall Skolekorps

Kontingent

Kontingenten for å være med i skolekorpset er for tiden 1500,- per halvår (pris per mars 2023). Begge foreldrene må også delta i gjennomføringen av korpsets to årlige loppemarkeder fra og med våren da musikanten går i aspirantkorpset.

For dette får musikanten: låne instrument og uniform av korpset, spilletimer, korpsøvelser og seminarer med dyktige, profesjonelle instruktører og dirigenter, dekket store deler av utgiftene til sommerturer og sommerkurs m.m. Musikanten blir automatisk medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) som medlem av skolekorpset.

Utsendt faktura for medlemskontingent skal betales i starten av hvert halvår. Eventuell utmelding fra korpset skal skje skriftlig til korpsets styre og dirigent i slutten av et halvår, til e-post mhsstyret@skolekorpset.no og dirigent@skolekorpset.no. Dersom musikanten slutter midt i en periode, skal kontingenten for hele perioden betales.

 

For knøttekorps (2.klasse) er prisene som følger (per september 2019):

Høsten: 500,-

Våren: 600,- / eventuelt bare 300,- om barnet velger å ikke bli med videre i korpset (dette valget tas rundt mars/april)